Bekendtgørelse

Bekendtgørelse om kommunernes budget- og
regnskabsvæsen, revision m.v.