Indledning

Kapitel 1

Her kan du se hele kapitel 1

1. Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 1 i Budget- og regnskabssystem for kommuner.

1.0 Budget- og regnskabssystemet
Hjemmelshenvisning til lovgivning, som fastlægger Budget- og regnskabssystemets status som regelsæt.

1.1 Budget- og regnskabssystemets opbygning
Gennemgang af indholdet i Budget- og regnskabssystem for kommuner.