Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering

Kapitel 2

Kapitel 2
Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering. Anvendelse af hovedkonti, hovedfunktioner, funktioner, grupperinger, dranst, arter, samt regler for afregning af moms.


2.00 Indholdsfortegnelse
Oversigt over afsnittene i kapitel 2. Kontoplanens opbygning og generelle regler for kontering

2.0 Oversigt over kontoplanen
Kontonummerets opbygning, kontostreng (cifferne 1-10: art, hovedart, gruppering, funktion, dranst, ejerforhold, hovedkonto)

2.1 Hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner
Kontoplanens grundlæggende struktur med hovedkonti, hovedfunktioner og funktioner.

2.2 Dranst
Autoriserede dranstværdier og anvendelse af dranst.

2.3 Ejerforhold og omkostningssted
Ejerforholdsværdier og anvendelse af ejerforhold og omkostningssted

2.4 Gruppering
Autorisering af grupperinger og særlige grupperinger

2.5 Artsinddelingen
Artsindelingen; hovedarter, arter og beregnede omkostninger på hovedart 0.

2.6 Moms
Moms, registrering af udgifter med moms (registreret moms og købsmoms) momsudligningsordning og positivlisten.