Bevillingsregler

Kapitel 6

Kapitel 6
Kapitel 6 beskriver bevillingsreglerne, herunder typer af bevillinger, bevillingsniveauer samt overførselsmuligheder for institutioner m.v.


6.00 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse for kapitel 6 Bevillingsregler

6.0 Indledning
Afsnit 6.0 beskriver de generelle regler for kommunalbestyrelsen eller amtsrådets afgivelse af bevillinger

6.1 Bevillingstyper
Afsnit 6.1 beskriver drifts-, anlægs-, og tillægsbevillinger, samt budgetposter uden bevillingsmæssig funktion.

6.2 Bevillingsniveau
Afsnit 6.2 beskriver bevillingsniveau for drifts- og anlægsbevillinger, og de finansielle konti

6.3 Bruttobevillinger og nettobevillinger
Afsnit 6.3 beskriver principperne bag brutto- og nettobevillinger

6.4 Rammestyring og overførselsadgang for institutioner m.v.
Afsnit 6.4 beskriver reglerne for overførselsadgang for institutitoner m.v.