Bogføring, regnskab og revision

Kapitel 7

Kapitel 7
Kapitel 7 beskriver reglerne for bogføring, aflæggelse af regnskab og revision, herunder form og procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.


7.00 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 7

7.0 Bogføring
Afsnit 7.0 beskriver reglerne for bogføring, herunder regler for god bogføringsskik og bogføring i supplementsperioden

7.1 Procedurekrav i forbindelse med regnskabsaflæggelsen
Afsnit 7.1 beskriver procedurekravene i forbindelse med aflæggelse af regnskabet

7.2 Formkrav til årsregnskabet
Afsnit 7.2 beskriver formkravene til årsregnskabet, herunder hvilke oversigter der skal udarbejdes i forbindelse hermed

7.3 Likviditetsoversigter opgjort efter kassekreditreglen

7.4 Revision

7.5 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med regnskabsaflæggelsen m.v.
Afsnit 7.5 beskriver fristerne for udarbejdelse af regnskab og ovesigter i forbindelse hermed, samt fristerne for indsendelse af materiale til centrale myndigheder

7.6 Regnskabsaflæggelse for sammenlægnings- og forberedelsesudvalg