Den autoriserede kontoplan

Kapitel 3

Kapitel 3
Den autoriserede kontoplan (hovedkonto 0-9).


3.00 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 3. Den autoriserede kontoplan

3.0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger, herunder jordforsyning, faste ejendomme, fritidsområder- og, faciliteter, kirkegårde, naturfredning, mv.

3.1 Forsyningsvirksomheder m.v.
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 1. Forsyningsvirksomheder, herunder bl.a. gas-, el-, 
vand-, og varmeforsyning, spidevandsanlæg og renovation.

3.2 Trafik og infrastruktur
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 2. Trafik og infrastruktur, herunder bl.a. kommunale veje, kollektiv trafik og havne

3.3 Undervisning og kultur
Den autoriserede kontoplan på hovedkonto 3. Undervisning og kultur, herunder bl.a. folkeskolen, enkeltfagsundervisning, gymnasier, befordring af elever, folkebiblioteker og kulturel virksomhed.

3.4 Sygehusvæsen og sygesikring
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 4. Sygehusvæsen og sygesikring, herunder seslvstændige ambulatorier, efterbehandlingsinstitutioner og sygesikring.

3.5 Social- og sundhedsvæsen
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 5. Social- og sundhedsvæsen.

3.6 Administration m.v.
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 6. Administration, herunder politisk organisering, administrativ organisation samt lønpuljer.

3.7 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v.
Den autoriserede kontoplan til hovedkonto 7. Renter, tilskud, udligning og skatter, m.v.

3.8 Balanceforskydninger
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 8. Balanceforskydninger.

3.9 Finansiel status
Den autoriserede kontoplan for hovedkonto 9. Finansiel status.