Vejledning og omkostningskalkulationer

Kapitel 9

Kapitel 9
Kapitel 9 vedrørende omkostningskalkulationer


9.00 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 9 Vejledning om omkostningskalkulationer

9.1 Indledning
Afsnit 9.1 beskriver indledningsvis baggrunden for arbejdet med omkostningskalkulationer

9.2 Afgrænsning af omkostningskalkulation
Afsnit 9.2 beskriver afgrænsningen af omkostningskalkulationen inden kalkulation overvejes

9.3 Begrebsafklaring
Afsnit 9.3 afklarer en række centrale begreber i forbindelse med omkostningskalkulationen

9.4 Indholdet i omkostningskalkulationen
Afsnit 9.4 beskriver indholdet i omkostningskalkulationen, herunder inddirekte og direkte omkostninger

9.5 Omkostninger knyttet til kapitalapparatet
Afsnit 9.5 beskriver omkostninger (forrentning og afskrivning) knyttet til kapitalapparatet

9.6 Følgeomkostninger
Afsnit 9.6 beskriver en række følgeomkostninger

9.7 Moms
Afsnit 9.7 beskriver behandlingen af moms i forbindelse med omkostningskalkulation

9.8 Hjælpeskemaer til brug for omkostningsberegning
Afsnit 9.8 indeholder hjælpeskemaer til inspiration ved omkostningskalkulation

9.9 Eksempel på beregning af omkostninger
Afsnit 9.9 giver et eksempel på omkostningskalkulation knyttet til pasning af børn i en vuggestue i en integreret institution