Form- og procedurekrav til budgettet

Kapitel 5

Kapitel 5
Kapitel 5 beskriver form og procedurekravene til budgettet.


5.00 Indholdsfortegnelse
Indholdfortegnelsen til kapitel 5

5.0 Indledning til del II
Indledning til kapitel om form og procedurekrav til budgettet

5.1 Procedurekrav i forbindelse med budgetprocessen
Afsnit 5.1 viser procedurekravene i forbindelse med vedtagelse af budgettet samt regelgrundlaget herfor.

5.2 Formkrav til budgettet
Afsnit 5.2 viser formkravene til budgettet, herunder hvilke oversigter, der sal udarbejdes i forbindelse hermed.

5.3 Oversigt over tidsfrister i forbindelse med budgetvedtagelsen
Afsnit 5.3 viser skematisk fristerne for udarbejdelse af ovesigter i forbindelse med budgetvedtagelse, herunder oversigter der skal indsendes til centrale myndigheder.