Indregning og måling af materielle og eventuelle immaterielle aktiver

Kapitel 8

Kapitel 8
Kapitel 8 beskriver regler for indregning og måling af aktiver i forbindelse med udarbejdelse af anlægskartotek og åbningsbalance


8.00 Indholdsfortegnelse
Indholdsfortegnelse til kapitel 8 Indregning af måling af materielle og eventuelle immaterielle aktiver

8.1 Generelle regler for registrering af aktiver
Afsnit 8.1 beskriver de generelle regler for registrering af aktiver

8.2 Anlægskartoteket
Afsnit 8.2 beskriver reglerne for optagelse af materielle og immaterielle aktiver i anlægskartoteket

8.3 Regler for de forskellige kategorier af aktiver
Afsnit 8.3 beskriver regler for forskellige kategorier af aktiver.

8.4 Etablering af åbningsbalancen
Afsnit 8.4 angiver reglerne for etablering af åbningsbalancen

8.5 Vigtige definitioner
Afsnit 8.5 indeholder nogle centrale definitioner i forbindelse med udarbejdelse af anlægskartotek og åbningsbalance